Avaleht Sotsiaalmeedia Kuhu liigub mõjuisikute turundus aastal 2020?

Kuhu liigub mõjuisikute turundus aastal 2020?

Mõjuisikute turunduse ümber on pikka aega keerlenud mull, mille lõhkemist on kartnud nii mõnedki PR ja turunduseksperdid. Neil Waller, mõjuisikute turunduse ekspert, arvab, et plahvatusliku kasvuga mõjuisikute turundus hääbumismärke veel ei näita. Nüüd hakatakse tegelema selle ümber tekkinud kaootilisuse eemaldamisega.

Hinnangute kohaselt võivad mõjuisikutega seotud kulutused 2020. aastal kahekordistuda ja jõuda 2022. aastal 15 miljardi dollarini. Sellest võib järeldada, et mõjuisikud liiguvad paljude turundajate prioriteetide nimekirjas veelgi kõrgemale.

Brändid, kes juba mõjuisikute turundusega tegelevad, laiendavad investeeringuid veelgi. Lisaks kasvab ka nende brändide hulk, kes investeerivad mõjuisikute turundusse esimest korda.

Vaatamata suurenenud eelarvetele ja suuremale huvile turundustrateegias mõjuisikuid kaasata, kirjeldatakse mõjuisikute turundust mõnikord ikka veel kaootilisena. Kuna see on üsna reguleerimata ala, siis vastutuse jagamine kampaaniate professionaalsuse ja standardite osas erinevate platvormide, asutuste ja agentuuride vahel on teema, mis tekitas kõvasti poleemikat 2019. aastal.

Järgnevalt vaatame viit ennustust 2020. aastaks:

Tasuline postituste võimendus muutub tavaks

Mõjuisikute turunduse üks loomulik areng on olnud tasulise reklaami eelarvesse investeerimine, et mõjuisikute postitusi sihipäraselt võimendada. See pakub näitajaid, mida brändid on harjunud nägema. Platvormidele tekib siinkohal suur kasu teenimise võimalus mõjuisikute ja brändide vahelistest tehingutest.

Tasuline võimendamine muutub veelgi lihtsamaks ja selle tulemusel muutub see mõjuisikute turunduses tavaks. Seda just tänu peamistele eelistele, mida see kaasa toob – suurenenud kontroll vaatajaskonna sihtimisel, reach ja scale ning tugev aruandlus ja läbipaistvus.

Kampaaniate tulemuslikkuse mõõtmine liigub pealiskaudsest täpsemaks

Liiga kaua on kampaania hindamisel tuginetud sotsiaalsetele näitajatele – jälgijate arvule, meeldimistele ja kaasamismääradele. Need edevusmõõdikud ei anna väga täpselt teavet selle kohta, milline suundamudija brändile sobib või kas koostöö oli äriliste eesmärkide saavutamisel päriselt edukas.

Täna tahavad turundajad näha kontrollitavaid kampaania tulemuslikkuse näitajaid, sealhulgas vaatajaskonna demograafiat, unique reach’i, näitamiste koguarvu (impressions) ja video vaatamiste arvu. 2020. aastal tekivad lisaks eelnevatele näitajatele rohkem esile ka brand lift studies, konversioonid, sales lift reports ja creative analysis, mis võimaldavad mõjuisikute tööd võrrelda otsesemalt.

Tugevad kampaania briifingud saavad edu alustalaks

Sõnumite edastamine on teema, mis kipub mõjuisikute turunduses läbi kukkuma. Sageli ei taha brändid anda mõjuisikutele väga palju loomingulist vabadust, mille tulemuseks on sisu, millel pole mõjuisikule endale ega tema vaatajaskonnale suurt kasu. Teiseltpoolt võib bränd aga loovutada kogu kontrolli mõjuisikule, kes toodab küll sisu, mis võib olla tema vaatajaskonna seas populaarne, kuid ei edasta tegelikult brändile sobivaid sõnumeid ja mõju.

Oluline on leida tasakaal. Brändid tahavad näha loomingulist sisutootmist ja kastist välja mõtlemist, aga samal ajal ka erinevate kontseptsioonide, kultuuride ja inimgruppidega samastumist.

Kui brändid alustavad kampaaniaid briifimisega, on oodata omavahel paremini sobituvaid brände ja suundamudijaid, autentsemaid ja põnevamaid töid ning rohkem näiteid loomingulisusest, mis annab jõudu teistele kampaaniatele, alates digimeediast kuni trükimeedia ja OOH (“out-of-home”) meediani.

Brändid ja mõjuisikud otsivad pikaajalisi suhteid

Koos suundamudijate kaasamise mõõtmise ja analüüsimise paranemisele, muutuvad mõjuisikud brändide jaoks tähendusrikkamateks kanaliteks, mis viib omakorda kahtlemata pikaajalisema koostööni.

Tulemused on vastastikku kasulikud. Brändide jaoks tähendab see paremat äri eesmärkide saavutamist. Lisaks asjaolule, et mõjuisik muutub sügavamas suhtes brändiga autentsemaks suunanäitajaks, võib see anda ka toodete turundusele uue hingamise.

Sissetulekut teenida sooviva suundamudija jaoks tähendab see nii rahalist kindlust kui ka võimalust töötada pikalt koostöös, mis on kasumlik nii mõjuisikule kui tema publikule.

Kui vaadata veel samm kaugemale, võib oodata üha rohkem suunamudijate ja brändide vahel koostöid uute toodete või isegi uute brändide loomisel.

Läbipaistvus ei ole enam tähelepanu keskpunktis

Arvukad lõpetatud koostööd, robotkontod, võltsjälgijad, manipuleeritud tulemused ja hägune piir orgaanilise ja tasulise sisu vahel on põhjuseks, miks läbipaistvuse puudumine on olnud mõjuisikute turunduses peamine kaebus.

Ja kuigi nende puudujääkide täielik likvideerimine 2020. aastaks ei ole reaalne, peaks nüüd olemasolevate andmete, tehnoloogia ja hariduse areng võimaldama mõjuisikute turunduses läbi viima teadlikumat ja vastutustundlikumat protsessi. Loodetavasti hakkab läbipaistvuse küsimus hääbuma ja enamikes turunduskampaaniates keskselt kohalt kaduma.

Kui need ennustused saavad tegelikkuseks, võib oodata, et mõjuisikute turundustööstus võtab oma standardite tõstmiseks ette hiiglaslikke samme. See peaks sillutama teed veelgi suuremale kasvule 2021. aastal.

www.digiturundaja.ee